Attention Östergötland är en lokal förening under organisationen Riksförbundet Attention, en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning.

Vi arbetar för att öka kunskapen om NPF hos allmänheten, media och makthavare.

I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver.

http://attention-riks.se/om-oss/sahar-paverkar-vi/intressepolitiskt-program/