Vi hälsar alla medlemmar i Attention Östergötland välkomna till föreningens årsmöte med efterföljande medlemscafé.

När: onsdag 5 april 2023 kl. 18:30

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Nya Rådstugugatan 11, Norrköping

Motioner skall vara styrelsen till handa senast 27 mars.

Är du intresserad av att bli aktiv i föreningen, kanske engagera dig i styrelsen?

Vill du nominera någon till Attention Östergötlands styrelse?

Då är det dags att höra av sig nu, senast 31 mars

.

Kontakta valberedningen och styrelse via e-post:

info@ostergotland.attention.se

eller ring vår ordförande Sofia Larsson 0705-669397